Marjan is aangesloten bij de OVN. Deze beroepsgroep heeft een eigen gedragscode.

Download de Gedragscode Optometrie (pdf)

Top