Veel mensen bij wie de ogen niet goed samenwerken ervaren een zeker mate van onhandigheid. Denk daarbij aan tegen de deurpost lopen, tafelhoeken meepakken met je bovenbeen, bekers drinken omgooien en dergelijke. Waarschijnlijk komt dit doordat mensen met een niet-optimale samenwerking tussen de ogen meer moeite hebben met diepte zien en afstanden inschatten. Vooral als ze haastig zijn, gaat het nogal eens mis.

Top